Raporty PARP

W imieniu PARP zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów, które ukazały się w grudniu 2023 roku oraz z wydaniem specjalnym pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji”, w którym zebrano materiały przybliżające jeszcze mało zbadane zagadnienie zastosowania SI w edukacji.

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (grudzień 2023)

Raporty ukazują się w cyklu miesięcznym – niniejszy numer obejmuje grudzień 2023 r.

W powyższym wydaniu prezentujemy m.in:
• raport Komisji Europejskiej „SMEs and skills shortages” przedstawiający wyniki badania skali niedoboru umiejętności w małych i średnich przedsiębiorstwach w państwach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Macedonii Północnej, Turcji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii
• raporty „Future of Work Report. AI at Work” (LinkedIn) oraz „Using AI to support people with disability in the labour market” (OECD) poświęcone potencjalnemu wpływowi sztucznej inteligencji na rynek pracy.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji

Sztuczna inteligencja (SI) to jeden z najważniejszych trendów kształtujących współczesną rzeczywistość, a edukacja jest jednym z obszarów, w których zaczyna ona odgrywać kluczową rolę. SI może ułatwić, usprawnić i uczynić efektywniejszym proces nauczania na wszystkich poziomach – zarówno ucznia, nauczyciela, jak i całego systemu edukacji. Dzięki SI nauczyciel jest w stanie w czasie rzeczywistym ocenić postępy uczniów, zidentyfikować trudności w przyswajaniu przez nich wiedzy, dostosować metody nauczania i materiały do indywidualnych potrzeb każdej uczącej się osoby. Dodatkowo, zwolniony z szeregu prac administracyjnych zyskuje czas na doskonalenie swoich umiejętności.
Z kolei uczący się szybciej i mniejszym wysiłkiem przyswajają wiedzę i umiejętności, i mogą to robić w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.
Włączenie sztucznej inteligencji w proces kształcenia rodzi też liczne obawy. W tym nowym układzie naturalne międzyludzkie relacje, które odgrywają ważną rolę w procesie edukacji i socjalizacji, są ograniczone lub wręcz ich brak. Uczący nie chcą być sprowadzeni do roli opiekunów technologicznych…

Więcej raportów z serii „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”
Szukasz wiedzy jak prowadzić biznes, poradników zarządzania, danych na temat rynku? Mamy dla Ciebie kilkaset darmowych publikacji, dzięki którym lepiej poznasz rynek i zastosujesz wiedzę w praktyce sprawniej prowadząc swój biznes.

Raporty