Ewa Rosik

22/07/2019

Konsultacje społeczne w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo, zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji Narodowej, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 […]
22/07/2019

Konsultacje społeczne – w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Szanowni Państwo, stosownie do postanowień Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. […]
03/07/2019

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – Zmiany w przepisach od 1 września 2019 roku

Od 1 września 2019 roku zmieniają się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. I. SPEŁNIENIE WARUNKU ZDANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA EGZAMINU – STATUS […]
02/07/2019

Biznes i edukacja – co je łączy, a co dzieli? Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Celem konkursu „Pracodawca Jutra”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Patronat honorowy […]