Magda Szczypińska

14/07/2023

Modele współpracy edukacja – biznes. Najlepsze przykłady dla sektora motoryzacyjnego

14/07/2023

Micro-credentials w sektorze automotive

14/06/2023

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję „Nowe kompetencje na nowe czasy”

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizowanego przez ZPMiAP wraz z Polską Izbą Motoryzacji i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną projektu pn. „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym […]
24/05/2023

Pracodawca jutra – nabór przedłużony do 31.07.2023 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła VII edycję Konkursu Pracodawca Jutra. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu […]