Magda Szczypińska

18/12/2023

Podsumowanie projektu – Zadania i dokonania ZPMiAP

Zadania i dokonania Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych to m.in. organizacja ogólnopolskich konferencji branżowych pn. „Nowe kompetencje na nowe czasy”, przeprowadzenie badań porównawczych z krajami […]
18/12/2023

Podsumowanie projektu – Zadania i dokonania PIM

Zadania i dokonania Polskiej Izby Motoryzacji to m.in. spotkania Członków i Interesariuszy Rady w zakładach produkcyjnych oraz na konferencjach motoryzacyjnych organizowanych przez PIM. Wdrożenie planu budowy […]
18/12/2023

Podsumowanie projektu – Zadania i dokonania KSSE

Zadania i dokonania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to m.in. organizacja konsultacji środowiskowych, przeprowadzenie seminariów metodologicznych oraz warsztatów dla nauczycieli szkolnictwa branżowego. Opracowano ogólnopolski wzór porozumienia o […]
18/12/2023

Podsumowanie projektu – Wnioski z przeprowadzonych inicjatyw

Wnioski z przeprowadzonych inicjatyw Sektorowej Rady ds. kompetencji (Polska Izba Motoryzacji, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych) Więcej informacji poniżej WNIOSKI Z […]