AKTUALNOŚCI

10/06/2019

Samochód autonomiczny w Warszawie. Jeździ bez kierowcy i działa lepiej niż metro czy autobus

Wygląda jak futurystyczny pojazd z filmów typu Raport Mniejszości czy Blade Runner. Tyle że Renault EZ — GO to nie science fiction, a pierwszy współdzielony pojazd […]
10/06/2019

MPiT – Zaproszenie na prezentacje raportu nt. elektromobilności

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, Grupa Robocza nr 6 KIS, Departament Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) oraz Atmoterm S.A. zapraszają na prezentację raportu […]
06/06/2019

Uruchamianie kształcenia w zawodzie.Opinie wojewódzkich rad rynku pracy

W celu usprawnienia procesu opiniowania oraz odzwierciedlenia regionalnego zapotrzebowania na zawody w procesie uruchamiania kształcenia w nowym zawodzie w danej szkole, wprowadza się następujące zasady: dyrektor szkoły będzie […]
06/06/2019

Monitorowanie potrzeb rynku pracy (Prognoza MEN)

Dostępne obecnie narzędzia monitorujące bilans bieżącej podaży i popytu na profesje odnoszą się do aktualnego stanu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, nie uwzględniając jednak przy tym trendów społecznych i gospodarczych, […]