Magda Szczypińska

15/02/2022

4. Forum Akademicko-Gospodarcze

Szanowni Państwo W dniach 16 – 17.02.2022 odbędzie się 4. Forum Akademicko Gospodarcze. Tytuł tegorocznej konferencji (online) to: „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i […]
20/04/2020

Badanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych nauczycieli

Szanowni Państwo! Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w badaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych. Badanie realizowane jest przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach powołanej Rady ds. kompetencji […]
21/02/2020

Spotkanie Rady ds. Kompetencji już 24 lutego!

W dniach 24 i 25 lutego we Wrocławiu odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Sektorowej ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności). Integralną częścią spotkania będzie […]
08/08/2019

Zatrudnianie młodocianych pracowników

Kogo uznaje się za młodocianego Młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Możesz zatrudnić tylko młodocianych, którzy: ukończyli 8-letnią szkołę podstawową przedstawią […]