AKTUALNOŚCI

23/07/2019

Kampania na rzecz kształcenia nowych zawodów na potrzeby polskiego automotive

Przyszłość polskiej motoryzacji leży w naszych rękach. Mimo dobrej koniunktury to teraz jest czas na dokonywanie zmian, zwłaszcza w systemie edukacji. Bez tych zmian z europejskiej […]
23/07/2019

Posiedzenie Członków Rady w Rawie Mazowieckiej AutoEvent 2019

Podczas dorocznej konferencji AutoEvent 2019 w dniu 13.06.2019 odbyło się Posiedzenie Członków Rady w Rawie Mazowieckiej, natomiast 14.06.2019 r. miało miejsce Spotkanie Członków i Interesariuszy Rady. […]
22/07/2019

Konsultacje społeczne w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo, zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji Narodowej, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 […]
22/07/2019

Konsultacje społeczne – w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Szanowni Państwo, stosownie do postanowień Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. […]