AKTUALNOŚCI

18/06/2019

Prezentacje ze spotkania Członków i Interesariuszy Rady – AutoEvent 2019, Rawa Mazowiecka

Zachęcamy do prześledzenia prezentacji, które wygłosili dla Członków i Interesariuszy Rady oraz zaproszonych gości Eksperci Rynku : Pan Krzysztof Świerk, Członek Branżowej Grupy Roboczej ds. przemysłu […]
18/06/2019

Dziękujemy

Trzy dni wyjątkowej inspiracji, sporów, wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji podczas spotkania Członków i i Interesariuszy Rady. Wszyscy wyjechali pełni optymizmu i zgodni z hasłem pierwszego […]
15/06/2019

Zawody szkolnictwa branżowego

Nowe rozporządzenie Minister Edukacji narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa […]
10/06/2019

Członkowie i Interesariusze Rady będą mieli okazję zobaczyć pojazd adaptacyjny

„Pojazd adaptacyjny” Kordiana Mańkowskiego, absolwenta Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu będzie zaprezentowany podczas wydarzenia „AutoEvent”  od 12 do 14 czerwca br. w Rawie Mazowieckiej. Praca dyplomowa powstała […]